2018-2019. tanév eseménynaptára

 

Tevékenység/feladat Felelős
Augusztus
21-31. Karbantartás

Tantermek előkészítése, dekorálása

Adminisztrációs feladatok

igazgató, ig helyettes

pedagógusok

21. 9 óra Alakuló értekezlet

Munka és balesetvédelmi oktatás

igazgató

munkavédelmi felelős

28. Tankönyvosztás tankönyvfelelős
27-28. Osztályozó vizsgák igazgató helyettes
29. 10.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Szülői Közösség, igazgató
30-ig Ebédigénylés, tanulószoba felmérése gazdasági vezető
31-ig Munkaközösségi megbeszélések munkaközösség-vezetők
31-ig Órarend elkészítése igazgató
Szeptember
2. 9.00 óra Veni Sancte a Kisboldogasszony Plébániatemplomban igazgató/plébános
3.

 

Első tanítási nap (1-3. osztályfőnöki óra)

à  tanszerek ellenőrzése

à  házirend ismertetése a tanulókkal

à  balesetvédelem

à  tűzvédelem

igazgató/

osztályfőnökök

Ügyeleti beosztás előkészítése, kihirdetése ig.helyettes
3-tól Korrepetálások, tehetséggondozó, középiskolai felkészítő foglalkozások, szakkörök meghirdetése szaktanárok, tanítók, ig.h
9. Kisboldogasszony ünnepe plébános
14-ig Szülői értekezletek osztályfőnökök
  Veni Sancte Szeged igazgató
21-ig Tanmenetek, munkaközösségi munkatervek elkészítése és leadása tanítók, szaktanárok, munkaközösség-vezetők ig. helyettes
24. Szent Gellért –iskolamise plébános
30-ig Benevezések a különböző levelezős tantárgyi versenyekre tanítók, szaktanárok
  Benevezések a sportversenyekre korosztályonként testnevelő
  Színházbérletek megigénylése Schneider Erika
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
Október
1. Tanulói törzslapok megnyitása iskolatitkár
  Munkaértekezlet

  • Óralátogatási terv ismertetése
  • Orsolya napi rendezvény előkészítése
  • Szülői Közösség megbeszélés

–          Orsolya napi rendezvény

igazgató

becs vezető

5. Aradi vértanúkról megemlékezés osztálykeretekben osztályfőnökök
7. 9.00 Magyarok nagyasszonya ­-iskolamise plébános
10. Az alapkészségek fejlesztésének hangsúlyosabb támogatását igénylő 1. évfolyamosok felmérése 1. o. tanítója
13. Orsolya bál igazgató, igazgató helyettes, Szü.Sz
15-ig KIR statisztikai adatszolgáltatás igazgató, iskolatitkár
19. Ünnepség –október 23. igazgató helyettes
21. Szt. Orsolya napja, iskolánk védőszentje

– iskolamise,

igazgató, plébános
25-26. Orsolya nap: tanítás/nevelés nélküli munkanap (1)

Orsolya nap: tanítás nélküli munkanap (2)

igazgató, igazgató helyettes, mun.köz-vez
26. Szünet előtti utolsó tanítási nap  
26-ig Adatszolgáltatás határideje az alapkészségek fejlesztésének hangsúlyosabb támogatását igénylő 1. évfolyamosokról  

 

iskolatitkár

  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  8. évfolyamosok és szüleik szóbeli tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről 8. osztályfőnök
  Óralátogatás az 1. és 5. évfolyamokon, óvodai foglakozások megtekintése (kis-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
29-31. Őszi szünet  
November
5. Szünet utáni első tanítási nap  
  Szent Imre -iskolamise plébános
  Nevelőtestületi értekezlet -13/2018.EMMI 4.§(3) igazgató
23. Országos mérések előzetes adatszolgáltatási határideje iskolatitkár
30-ig Nevelés nélküli munkanap (2)

-továbbképzés

óvodai munk.köz-vez
  Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap 3.)

Száz út vár ránk (7-8. évfolyam) –pályaválasztási tájékoztató

 osztályfőnök
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása.

Bukásra álló tanulók gondviselőinek értesítése

Óralátogatás 2. és 6. évfolyamokon, óvodai foglalkozások megtekintése (nagy-középső)

osztályfőnökök

tanárok, tanítók

igazgató

igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.

December
1. Advent: 1. gyertya meggyújtása ig. helyettes
3. Munkaértekezlet igazgató
6. Szt. Miklós – iskolamise plébános
7. Advent: 2. gyertya meggyújtása ig. helyettes
7. Jelentkezés írásbeli felvételire 8. osztályfőnök
9. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása -iskolamise  
11. Arany János Tehetséggondozó programra jelentkezés határideje igazgató
15. Advent: 3. gyertya meggyújtása

Nevelés nélküli munkanap (3)

– Adventi kézműves családi nap az óvodában

ig. helyettes

óvodai mkv.

21-ig Adventi lelki nap

Tanítás nélküli munkanap (4)

plébános, hitoktató
21. Advent: 4. gyertya meggyújtása ig. helyettes
  Szünet előtti utolsó tanítási nap  
  Karácsonyi ünnepség

Óralátogatás 3. és 7. évfolyamokon, tanulószobai, rehabilitációs foglakozások megtekintése

munkaközösség-vezetők

igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.

dec. 27- jan. 2 Téli szünet  
Január
3. Szünet utáni első tanítási nap  
19. Írásbeli felvételi a középiskolákban 8. ofő
24. osztályozó értekezlet igazgató
25. félévi osztályozó vizsga igazgató
25. félévzárás osztályfőnökök
30. félévi beszámolók leadási határideje pedagógusok, munkaközösség-vezetők
31-ig Óralátogatás 4. és 8. évfolyamokon, kiscsoportban igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
Február
1. Szülői Közösség megbeszélés

  • farsangi rendezvény
szülői közösség vez., igazgató
1. Félévi értesítő osztályfőnökök
3. Gyertyaszentelő Boldogasszony -iskolamise plébános
4. Félévi nevelőtestületi értekezlet igazgató
8-ig Szülői értekezletek osztályfőnökök, csoportvezetők
14-15.. Farsang (óvoda, iskola) tanítók, óvodapedagógusok
18. Beiskolázás, jelentkezési lapok továbbítása 8. osztályfőnök
25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól osztálykeretekben osztályfőnökök
28-ig Iskolaérettségi vizsgálat óvodai mkv.
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  Óralátogatás 1. és 5. évfolyamon, óvodai foglalkozások megtekintése (kis-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
25-márc.1-ig Témahét: pénzügyi tudatosság és gazdálkodás munkaközösség-vezető
Március
4. Munkaértekezlet igazgató
6. Hamvazószerda – iskolamise plébános
14. Ünnepi megemlékezés 1848. március 15.  
18-22. Témahét: fenntarthatóság-környezettudatosság munkaközösség-vezető
22. Keresztút 8.4. évfolyam plébános
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony -iskolamise plébános
25-26. Nyílt napok az iskolában, óvodában tanítók, tanárok
29. Keresztút 7.3. évfolyam plébános
29-ig Nagycsoportosok látogatása az iskolában nagycsoportos óvónők
  Tanítás nélküli munkanap (5)

– Lelki nap (nagyböjt)

plébános, hitoktató
  Húsvéti családi nap nevelés nélküli munkanap (4) óvodai mkv
  Szülői értekezlet iskolába menőknek óvodai mkv.
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  Óralátogatás 2. és 6. évfolyamon, óvodai foglalkozások megtekintése (nagy-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
Április
1 Nevelőtestületi értekezlet -13/2018.EMMI 4.§(3) igazgató
5. Keresztút 6.2. évfolyam plébános
8. Szavaló verseny munkaközösség-vezető
8-12. Digitális témahét munkaközösség-vezető
12. Keresztút 5. 1. évfolyam plébános
16. A holokauszt áldozatainak emléknapja osztályfőnökök
17. Szünet előtti utolsó tanítási nap  
24. Szünet utáni első tanítási nap  
30-ig 1. osztályosok beírása igazgató
  Óralátogatás 3. és 7. évfolyamon, tanulószobai csoportokban igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása

Bukásra álló tanulók szüleinek írásbeli értesítése

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése 5-8. évfolyamon

osztályfőnökök

 

tanárok, tanítók, igazgató

testnevelő

Május
6. Munkaértekezlet

Szülői Közösség

  • Sport-, családi nap
igazgató
10-ig Anyák napja tanítók, osztályfőnökök, csoportvezetők
10-ig Óvodai beíratás óvodai mkv.
13. Éneklő Ifjúság –énekverseny kórusvezető
22. Idegen nyelvi mérés 6.8. évfolyamon ig.helyettes
29. Kompetencia mérés 6. 8. évfolyamon ig. helyettes
31.

 

Tanítás (6)/nevelés nélküli munkanap (5)

Sportnap-családi nap

igazgató, Szü.Sz, DÖK

óvodai mkv.

31-ig Óralátogatás 4.8. évfolyamokon, tanulószobai, rehabilitációs foglakozás megtekintése igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
  tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  Tanulók fizikai állapotának és edzettségének eredményeiről adatszolgáltatás testnevelő
Június
4. Nemzeti összetartozás napja – megemlékezés osztálykeretekben osztályfőnökök
8. Óvodai ballagás óvodai mkv.
8. Tanévzáró koncert kórusvezető
14. Osztályozó értekezlet igazgatóhelyettes
16. Év végi beszámolók leadási határideje pedagógusok, munkaközösség-vezetők
21. Ballagási ünnepség főpróba 7-8. ofők
22. 10 óra Te Deum-Ballagás a Kisboldogasszony Plébániatemplomban igazgató, plébános

7-8-os osztályfőnökök

19. Tanévzáró értekezlet   igazgató
     

Comments are closed.