2021-2022. tanév eseménynaptára

Tevékenység/feladat Felelős
Augusztus
25-31. Karbantartás

Tantermek/csoportszobák előkészítése, dekorálása

Adminisztrációs feladatok

igazgató, ig helyettes

pedagógusok

techn.dolgozók

25. 10 óra Tanévnyitó értekezlet, Szülői Közösség

Munka és balesetvédelmi oktatás

igazgató

munkavédelmi felelős

26. Tankönyvosztás tankönyvfelelős
27. Javítóvizsgák igazgató helyettes
27-ig Ebédigénylés, tanulószoba felmérése gazdasági vezető
31-ig Munkaközösségi megbeszélések munkaközösség-vezetők
31-ig Órarend elkészítése igazgató
Szeptember
1.

 

Első tanítási nap (1-4. osztályfőnöki óra)

à  járványügyi készenlét eljárásrendje

à  tanszerek ellenőrzése

à  házirend ismertetése a tanulókkal

à  balesetvédelem

à  tűzvédelem

igazgató/

osztályfőnökök

Ügyeleti beosztás előkészítése, kihirdetése ig.helyettes
1. 9.00 óra Veni Sancte a Kisboldogasszony Plébániatemplomban igazgató/plébános
1-től Korrepetálások, tehetséggondozó, középiskolai felkészítő foglalkozások, szakkörök meghirdetése szaktanárok, tanítók, ig.h
11. 10.00 Kisboldogasszony ünnepe plébános
16. Veni Sancte Szeged igazgató
17-ig Szülői értekezletek osztályfőnökök
17-ig Tanmenetek, munkaközösségi munkatervek elkészítése és leadása tanítók, szaktanárok, munkaközösség-vezetők ig. helyettes
24. 9.00 Szent Gellért –iskolamise plébános
24. Magyar Diáksport napja testnevelő, ofők
30-ig Benevezések a különböző levelezős tantárgyi versenyekre tanítók, szaktanárok
  Benevezések a sportversenyekre korosztályonként testnevelő
  Osztályközösségek színház, bábszínház, kulturális programjának megtervezése, szervezése osztályfőnökök
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
Október
1. Tanulói törzslapok megnyitása iskolatitkár
1 Minősítés –Igazné Szalai Bernadett intézményi delegált
4. Nevelés nélküli munkanap 1 –Állatok világnapja óvodai munkaközösség-vezető
4. Munkaértekezlet

  • Óralátogatási terv ismertetése
  • Orsolya napi rendezvény előkészítése
  • Szülői Közösség megbeszélés

–          Orsolya napi rendezvény

igazgató

becs vezető

6. Aradi vértanúkról megemlékezés osztálykeretekben osztályfőnökök
8. 9.00 Magyarok nagyasszonya ­-iskolamise plébános
11-ig Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap 1.)

Száz út vár ránk (7-8. évfolyam) –pályaválasztási tájékoztató

8. évfolyam pályaválasztást megalapozó kompetencia vizsgálat határnapja

ofő munkaközösség-vezető

osztályfőnök

15. Tanfelügyelet –Bozó Lászlóné intézmény delegált
15-ig KIR statisztikai adatszolgáltatás igazgató, iskolatitkár
21. Tök jó nap az óvodában (nevelés nélküli munkanap 2.) óvodai munkaközösség-vezető
21-22. Orsolya nap: tanítás nélküli munkanap (2-3.) igazgató, igazgató helyettes, mun.köz-vez
22. 9.00 Szt. Orsolya napja, iskolánk védőszentje

– iskolamise,

igazgató, plébános
22. Ünnepség –október 23. igazgató helyettes
22. Szünet előtti utolsó tanítási nap
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  7-8. évfolyamosok és szüleik szóbeli tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről 7-8. osztályfőnök
  Óralátogatás az 1. és 5. évfolyamokon, óvodai foglakozások megtekintése (kis-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
November
2. Szünet utáni első tanítási nap
5. Az alapkészségek fejlesztésének hangsúlyosabb támogatását igénylő 1. évfolyamosok felmérése, adatszolgáltatás 1. o. tanító
5. 9.00 Szent Imre –iskolamise plébános
15 Nevelőtestületi értekezlet -13/2018.EMMI 4.§(3) igazgató
18. Tanfelügyelet –Halászné Forgács Katalin intézményi delegált
25 Tanfelügyelet –Kalóczkai Jánosné intézményi delegált
26. Advent: 1. gyertya meggyújtása ig. helyettes
30-ig Nevelés nélküli munkanap (3) óvodai munk.köz-vez
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása.

Bukásra álló tanulók gondviselőinek értesítése

Óralátogatás 2. és 6. évfolyamokon, óvodai foglalkozások megtekintése (nagy-középső)

osztályfőnökök

tanárok, tanítók

igazgató

igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.

December
3. Jelentkezés írásbeli felvételire 8. osztályfőnök
3. Advent: 2. gyertya meggyújtása ig. helyettes
6.  9.00 óra Szt. Miklós – iskolamise plébános
6. Munkaértekezlet igazgató
10. Arany János Tehetséggondozó programra jelentkezés határideje igazgató
10. DIFER vizsgálat határideje fejlesztő pedagógus
11. Advent: 3. gyertya meggyújtása ig. helyettes
11. Adventi koncert igazgató
11. Adventi vásár Orbánné Pót Ildikó, Domonkos Barbara
17. Advent: 4. gyertya meggyújtása ig. helyettes
17. Óvodai karácsonyi ünnepség óvodai munkaközösség-vezető
17-ig Adventi lelki nap

Tanítás nélküli munkanap (4)

Adventi kézműves családi nap az óvodában

Nevelés nélküli munkanap (3)

Óralátogatás 3. és 7. évfolyamokon, tanulószobai, rehabilitációs foglakozások megtekintése

plébános, hitoktató

óvodai munkaközösség-vezető.

igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.

21. Szünet előtti utolsó tanítási nap
21. Karácsonyi ünnepség munkaközösség-vezető
dec. 22- 31. Téli szünet  
Január
3. Szünet utáni első tanítási nap
6. 9.00 óra Vízkereszt -iskolamise plébános
20. Félévi osztályozó vizsga

Osztályozó értekezlet

igazgató
21. Félévzárás osztályfőnökök
22. Írásbeli felvételi a középiskolákban 8. osztályfőnök
28-ig. Félévi értesítő osztályfőnökök
31-ig Óralátogatás 4. és 8. évfolyamokon, kiscsoportban igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
Február
1. Szülői Közösség megbeszélés

  • farsangi rendezvény
szülői közösség vez., igazgató
2. 9.00 Gyertyaszentelő Boldogasszony -iskolamise plébános
4. Félévi nevelőtestületi értekezlet igazgató
11-12. Farsang (óvoda, iskola) tanítók, óvodapedagógusok
15-ig Szülői értekezletek osztályfőnökök, csoportvezetők
18. Beiskolázás, jelentkezési lapok továbbítása 8. osztályfőnök
19. Orsolya bál igazgató, igazgató helyettes, Szü.Sz
28-ig Iskolaérettségi vizsgálat óvodai mkv.
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  Óralátogatás 1. és 5. évfolyamon, óvodai foglalkozások megtekintése (kis-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
Március
1.       9.00 Hamvazószerda – iskolamise plébános
7. Munkaértekezlet igazgató
11. Ünnepi megemlékezés 1848. március 15.
18. Keresztút 8.4. évfolyam plébános
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony -iskolamise plébános
25. Keresztút 7.3. évfolyam plébános
31-ig Szülői értekezlet iskolába menőknek óvodai mkv.
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  Óralátogatás 2. és 6. évfolyamon, óvodai foglalkozások megtekintése (nagy-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
Április
1. Keresztút 6.2. évfolyam plébános
6. Szavaló verseny munkaközösség-vezető
8. Keresztút 5. 1. évfolyam plébános
8-ig Tanítás nélküli munkanap (5)

– Lelki nap (nagyböjt)

plébános, hitoktató
  Nevelés nélküli munkanap (4)

– Húsvéti családi nap

óvodai mkv
11 Nevelőtestületi értekezlet -13/2018.EMMI 4.§(3) igazgató
11-13. Iskolanyitogató, nyílt napok tanítók ,tanárok, nagycsoportos óvónők
13. Szünet előtti utolsó tanítási nap
20. Szünet utáni első tanítási nap
21-22. 1. osztályosok, óvodások beírása igazgató, óvodai mkv.
27. Éneklő Ifjúság –énekverseny kórusvezető
30-ig Óralátogatás 3. és 7. évfolyamon, tanulószobai csoportokban igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása

Bukásra álló tanulók szüleinek írásbeli értesítése

osztályfőnökök

tanárok, tanítók, igazgató

Május
2. Munkaértekezlet

Szülői Közösség

  • Sport-, családi nap
igazgató
6-ig Anyák napja tanítók, osztályfőnökök, csoportvezetők
4-17. Szövegértési, matematikai, természettudományi és nyelvi mérések a 8. évfolyamon ig.helyettes
18-31. Szövegértési, matematikai, természettudományi és nyelvi mérések a 6. évfolyamon ig. helyettes
31-ig Tanítás (6)/nevelés nélküli munkanap (5)

Sportnap-családi nap

igazgató, Szü.Sz, DÖK

óvodai mkv.

  Óralátogatás 4.8. évfolyamokon, tanulószobai, rehabilitációs foglakozás megtekintése igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
  tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
Június
4. Pünkösdi koncert kórusvezető
11. Óvodai ballagás óvodai mkv.
15. Osztályozó értekezlet igazgatóhelyettes
15-ig Tanulók fizikai állapotának és edzettségének eredményeiről adatszolgáltatás testnevelő
18. 10 óra Te Deum-Ballagás a Kisboldogasszony Plébániatemplomban igazgató, plébános

7-8-os osztályfőnökök

24. Tanévzáró értekezlet   igazgató
   

Comments are closed.