2020-2021. tanév eseménynaptára

Tevékenység/feladat Felelős
Augusztus
24-31. Karbantartás

Tantermek/csoportszobák előkészítése, dekorálása

Adminisztrációs feladatok

igazgató, ig helyettes

pedagógusok

techn.dolgozók

24. 8 óra Tanévnyitó értekezlet, Szülői Közösség

Munka és balesetvédelmi oktatás

igazgató

munkavédelmi felelős

26-27. Tankönyvosztás tankönyvfelelős
26-28. Osztályozó, javítóvizsga igazgató helyettes
28-ig Ebédigénylés, tanulószoba felmérése gazdasági vezető
31-ig Munkaközösségi megbeszélések munkaközösség-vezetők
31-ig Órarend elkészítése igazgató
Szeptember
1.

 

Első tanítási nap (1-4. osztályfőnöki óra)

à  járványügyi készenlét eljárásrendje

à  tanszerek ellenőrzése

à  házirend ismertetése a tanulókkal

à  balesetvédelem

à  tűzvédelem

igazgató/

osztályfőnökök

Ügyeleti beosztás előkészítése, kihirdetése ig.helyettes
1. 9.00 óra Veni Sancte a Kisboldogasszony Plébániatemplomban igazgató/plébános
1-től Korrepetálások, tehetséggondozó, középiskolai felkészítő foglalkozások, szakkörök meghirdetése szaktanárok, tanítók, ig.h
13. 10.00 Kisboldogasszony ünnepe plébános
18-ig Szülői értekezletek osztályfőnökök
18-ig Tanmenetek, munkaközösségi munkatervek elkészítése és leadása tanítók, szaktanárok, munkaközösség-vezetők ig. helyettes
24. 8.00 Szent Gellért –iskolamise plébános
26. Szent Gellért nap (Szeged) hitoktató
30-ig Benevezések a különböző levelezős tantárgyi versenyekre tanítók, szaktanárok
  Benevezések a sportversenyekre korosztályonként testnevelő
  Osztályközösségek színház, bábszínház, kulturális programjának megtervezése, szervezése osztályfőnökök
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
Október
1. Tanulói törzslapok megnyitása iskolatitkár
___ Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap 1.)

Száz út vár ránk (7-8. évfolyam) –pályaválasztási tájékoztató

 osztályfőnökök
5. Munkaértekezlet

  • Óralátogatási terv ismertetése
  • Orsolya napi rendezvény előkészítése
  • Szülői Közösség megbeszélés

–          Orsolya napi rendezvény

igazgató

becs vezető

6. Aradi vértanúkról megemlékezés osztálykeretekben osztályfőnökök
8. 8.00 Magyarok nagyasszonya ­-iskolamise plébános
9. Az alapkészségek fejlesztésének hangsúlyosabb támogatását igénylő 1. évfolyamosok felmérése 1. o. tanítója
10. Egyházmegyei ministráns találkozó hitoktató
12-ig 8. évfolyam pályaválasztást megalapozó kompetencia vizsgálata ig. helyettes
15-ig KIR statisztikai adatszolgáltatás igazgató, iskolatitkár
21. Tök jó nap az óvodában (nevelés nélküli munkanap 1.) Orbánné Pót Ildikó
21-22. Orsolya nap: tanítás nélküli munkanap (2-3.) igazgató, igazgató helyettes, mun.köz-vez
22.9.00 Szt. Orsolya napja, iskolánk védőszentje

– iskolamise,

igazgató, plébános
22. Ünnepség –október 23. igazgató helyettes
22. Szünet előtti utolsó tanítási nap
22-ig Adatszolgáltatás határideje az alapkészségek fejlesztésének hangsúlyosabb támogatását igénylő 1. évfolyamosokról  

iskolatitkár

  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  8. évfolyamosok és szüleik szóbeli tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről 8. osztályfőnök
  Óralátogatás az 1. és 5. évfolyamokon, óvodai foglakozások megtekintése (kis-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
November
2. Szünet utáni első tanítási nap
2 Nevelőtestületi értekezlet -13/2018.EMMI 4.§(3) igazgató
5. 8.00 Szent Imre -iskolamise plébános
20. Országos mérések előzetes adatszolgáltatási határideje iskolatitkár
27. Advent: 1. gyertya meggyújtása ig. helyettes
30-ig Nevelés nélküli munkanap (2) óvodai munk.köz-vez
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása.

Bukásra álló tanulók gondviselőinek értesítése

Óralátogatás 2. és 6. évfolyamokon, óvodai foglalkozások megtekintése (nagy-középső)

osztályfőnökök

tanárok, tanítók

igazgató

igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.

December
4. Jelentkezés írásbeli felvételire 8. osztályfőnök
4. Advent: 2. gyertya meggyújtása ig. helyettes
4. Adventfeszt (Szeged) hitoktató
6. 9.30 Szt. Miklós – iskolamise plébános
7. Munkaértekezlet igazgató
11. Arany János Tehetséggondozó programra jelentkezés határideje igazgató
11. Advent: 3. gyertya meggyújtása ig. helyettes
17. Óvodai karácsonyi ünnepség Orbánné Pót Ildikó
17.15.00 Adventi koncert igazgató
18-ig Adventi lelki nap

Tanítás nélküli munkanap (4)

Adventi kézműves családi nap az óvodában

Nevelés nélküli munkanap (3)

plébános, hitoktató

óvodai mkv.

18. Advent: 4. gyertya meggyújtása ig. helyettes
  Szünet előtti utolsó tanítási nap
  Karácsonyi ünnepség

Óralátogatás 3. és 7. évfolyamokon, tanulószobai, rehabilitációs foglakozások megtekintése

munkaközösség-vezetők

igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.

dec. 21- 31. Téli szünet  
Január
4. Szünet utáni első tanítási nap
6. 8.00 Vízkereszt -iskolamise plébános
21. félévi osztályozó vizsga igazgató
22. félévzárás osztályfőnökök
23. Írásbeli felvételi a középiskolákban 8. osztályfőnök
23. osztályozó értekezlet igazgató
29. Félévi értesítő osztályfőnökök
31-ig Óralátogatás 4. és 8. évfolyamokon, kiscsoportban igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
Február
1. Szülői Közösség megbeszélés

  • farsangi rendezvény
szülői közösség vez., igazgató
2. 8.00 Gyertyaszentelő Boldogasszony -iskolamise plébános
3. félévi beszámolók leadási határideje pedagógusok, munkaközösség-vezetők
6. Orsolya bál igazgató, igazgató helyettes, Szü.Sz
8. Félévi nevelőtestületi értekezlet igazgató
11-12. Farsang (óvoda, iskola) tanítók, óvodapedagógusok
12-ig Szülői értekezletek osztályfőnökök, csoportvezetők
17. 8.00 Hamvazószerda – iskolamise plébános
19. Beiskolázás, jelentkezési lapok továbbítása 8. osztályfőnök
25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól osztálykeretekben osztályfőnökök
26. Keresztút 8.4. évfolyam plébános
28-ig Iskolaérettségi vizsgálat óvodai mkv.
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  Óralátogatás 1. és 5. évfolyamon, óvodai foglalkozások megtekintése (kis-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
Március
5. Keresztút 7.3. évfolyam plébános
8. Munkaértekezlet igazgató
12. Ünnepi megemlékezés 1848. március 15.
19. Keresztút 6.2. évfolyam plébános
25. 8.00 Gyümölcsoltó Boldogasszony -iskolamise plébános
24-25. Iskolanyitogató tanítók ,nagycsoportos óvónők
26. Keresztút 5. 1. évfolyam plébános
31. Szünet előtti utolsó tanítási nap
31-ig Tanítás nélküli munkanap (5)

– Lelki nap (nagyböjt)

plébános, hitoktató
  Nevelés nélküli munkanap (4)

– Húsvéti családi nap

óvodai mkv
  Szülői értekezlet iskolába menőknek óvodai mkv.
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  Óralátogatás 2. és 6. évfolyamon, óvodai foglalkozások megtekintése (nagy-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
Április
7. Szünet utáni első tanítási nap
9. Szavaló verseny munkaközösség-vezető
12 Nevelőtestületi értekezlet -13/2018.EMMI 4.§(3) igazgató
14-15. Nyílt napok az iskolában, óvodában tanítók, tanárok
15-16. 1. osztályosok beírása igazgató
16. A holokauszt áldozatainak emléknapja osztályfőnökök
21. Éneklő Ifjúság –énekverseny kórusvezető
  Óvodai beíratás óvodai mkv.
  Óralátogatás 3. és 7. évfolyamon, tanulószobai csoportokban igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása

Bukásra álló tanulók szüleinek írásbeli értesítése

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése 5-8. évfolyamon

osztályfőnökök

tanárok, tanítók, igazgató

testnevelő

Május
3. Munkaértekezlet

Szülői Közösség

  • Sport-, családi nap
igazgató
7-ig Anyák napja tanítók, osztályfőnökök, csoportvezetők
19. Idegen nyelvi mérés 6.8. évfolyamon ig.helyettes
22. Egyházmegyei zarándoklat és hittanos találkozó hitoktató
23. 15.00 Pünkösdi koncert kórusvezető
26. Kompetencia mérés 6. 8. évfolyamon ig. helyettes
31-ig Békés Megyei Ifjúsági Találkozó (Békéscsaba) hitoktató
31-ig Tanítás (6)/nevelés nélküli munkanap (5)

Sportnap-családi nap

igazgató, Szü.Sz, DÖK

óvodai mkv.

  Óralátogatás 4.8. évfolyamokon, tanulószobai, rehabilitációs foglakozás megtekintése igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
  tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  Tanulók fizikai állapotának és edzettségének eredményeiről adatszolgáltatás testnevelő
Június
4. Nemzeti összetartozás napja osztályfőnökök
12. Óvodai ballagás óvodai mkv.
15. Osztályozó értekezlet igazgatóhelyettes
17. Év végi beszámolók leadási határideje pedagógusok, munkaközösség-vezetők
19. Ballagási ünnepség főpróba 7-8. ofők
19. 10 óra Te Deum-Ballagás a Kisboldogasszony Plébániatemplomban igazgató, plébános

7-8-os osztályfőnökök

22. Tanévzáró értekezlet   igazgató

Comments are closed.