2022-2023. tanév eseménynaptára

Tevékenység/feladat Felelős
Augusztus
22-31. Karbantartás

Tantermek/csoportszobák előkészítése, dekorálása

Adminisztrációs feladatok

igazgató, ig helyettes

pedagógusok

techn.dolgozók

24. Tankönyvosztás tankönyvfelelős
26. 8 óra Tanévnyitó értekezlet, Szülői Közösség

Munka és balesetvédelmi oktatás

igazgató

munkavédelmi felelős

29. Javítóvizsgák igazgató helyettes
24-30. Ebédigénylés, tanulószoba felmérése gazdasági vezető
31-ig Munkaközösségi megbeszélések munkaközösség-vezetők
31-ig Órarend elkészítése igazgató
Szeptember
1.

 

Első tanítási nap (1-4. osztályfőnöki óra)

à  egészségvédelmi szabályok

à  tanszerek ellenőrzése

à  házirend ismertetése a tanulókkal

à  balesetvédelem

à  tűzvédelem

igazgató/

osztályfőnökök

Ügyeleti beosztás előkészítése, kihirdetése ig.helyettes
1. 10.00 óra Veni Sancte a Kisboldogasszony Plébániatemplomban igazgató/plébános
1-től Korrepetálások, tehetséggondozó, középiskolai felkészítő foglalkozások, szakkörök meghirdetése szaktanárok, tanítók, ig.h
11. 11.00 Kisboldogasszony ünnepe plébános
  Veni Sancte Szeged igazgató
16-ig Szülői értekezletek osztályfőnökök
16-ig Tanmenetek, munkaközösségi munkatervek elkészítése és leadása tanítók, szaktanárok, munkaközösség-vezetők ig. helyettes
25. 11.00 Szent Gellért –iskolamise plébános
30. Magyar Diáksport napja testnevelő, ofők
30-ig Benevezések a különböző levelezős tantárgyi versenyekre tanítók, szaktanárok
  Benevezések a sportversenyekre korosztályonként testnevelő
  Osztályközösségek színház, bábszínház, kulturális programjának megtervezése, szervezése osztályfőnökök
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
Október
3. Tanulói törzslapok megnyitása iskolatitkár
4. Állatok világnapja óvodai projektnap óvodai munkaközösség-vezető
3. Munkaértekezlet

  • Óralátogatási terv ismertetése
  • Orsolya napi rendezvény előkészítése
  • Szülői Közösség megbeszélés

–          Orsolya napi rendezvény

igazgató

becs vezető

6. Minősítés –Nagy Gábor intézményi delegált
6. Aradi vértanúkról megemlékezés osztálykeretekben osztályfőnökök
9. 11.00 Magyarok nagyasszonya ­-iskolamise plébános
10-ig 8. évfolyam pályaválasztást megalapozó kompetencia vizsgálat határnapja osztályfőnök
10-20. Bemeneti mérés 8. évfolyam igazgatóhelyettes
15-ig KIR statisztikai adatszolgáltatás igazgató, iskolatitkár
18. Bemeneti mérés 8. évfolyam –idegen nyelv, term tud. igazgatóhelyettes, ofő
19. Bemeneti mérés 8. évfolyam –szöv.ért, matematika igazgatóhelyettes, ofő
20. Szent Orsolya iskolai projektnap munkaközösségvezető
21. Tök jó nap óvodai projektnap óvodai munkaközösség-vezető
21. Orsolya nap: tanítás nélküli munkanap (1.) igazgató, igazgató helyettes, mun.köz-vez
21. 9.00 Szt. Orsolya napja, iskolánk védőszentje

– iskolamise,

igazgató, plébános
21. 11.00 Ünnepség –október 23. igazgató helyettes
24- november 11. Bemeneti mérés 6. évfolyam igazgatóhelyettes
28. Az alapkészségek fejlesztésének hangsúlyosabb támogatását igénylő 1. évfolyamosok felmérése, adatszolgáltatás 1. o. tanító
29. Orsolya bál igazgató, szmk elnök, igh, munkaköz.vez
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  7-8. évfolyamosok és szüleik szóbeli tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről 7-8. osztályfőnök
  Óralátogatás az 1. és 5. évfolyamokon, óvodai foglakozások megtekintése (kis-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
November
7. Szünet utáni első tanítási nap
8. 10.00 Szent Imre –iskolamise plébános
9. Bemeneti mérés 6. évfolyam –idegen nyelv, term tud. igazgatóhelyettes, ofő
10 Bemeneti mérés 8. évfolyam –szöv.ért, matematika igazgatóhelyettes, ofő
11. Intézményvezetői tanfelügyelet igazgató
14. Nevelőtestületi értekezlet -13/2018.EMMI 4.§(3) igazgató
14. Bemeneti mérés 5. évfolyam –szövegértés, matematika igazgatóhelyettes, ofő
15. Bemeneti mérés 4. évfolyam –szövegértés, matematika. igazgatóhelyettes, ofő
25. Tanfelügyelet –Bozó Vilmosné Sági Olga intézményi delegált
25. Advent: 1. gyertya meggyújtása ig. helyettes
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása.

Bukásra álló tanulók gondviselőinek értesítése

Óralátogatás 2. és 6. évfolyamokon, óvodai foglalkozások megtekintése (nagy-középső)

osztályfőnökök

tanárok, tanítók

igazgató

igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.

December
2. Jelentkezés írásbeli felvételire 8. osztályfőnök
2. Advent: 2. gyertya meggyújtása ig. helyettes
5. Munkaértekezlet igazgató
6. 10.00 óra Szt. Miklós – iskolamise plébános
9. Arany János Tehetséggondozó programra jelentkezés határideje igazgató
9. DIFER vizsgálat határideje fejlesztő pedagógus
9. Advent: 3. gyertya meggyújtása ig. helyettes
13. Intézményi tanfelügyelet -iskola igazgató
15. Intézményi tanfelügyelet -óvoda igazgató
16. Advent: 4. gyertya meggyújtása ig. helyettes
17. Adventi koncert igazgató
17. Adventi vásár Orbánné Pót Ildikó, Domonkos Barbara
20. óvodai karácsonyi ünnepség óvodai munkaközösség-vezető
21. Karácsonyi ünnepség munkaközösség-vezető
21. Szünet előtti utolsó tanítási nap
21-ig Adventi lelki nap

Tanítás nélküli munkanap (2)

Óralátogatás 3. és 7. évfolyamokon, tanulószobai, rehabilitációs foglakozások megtekintése

plébános, hitoktató

igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.

dec. 22- jan 8. Téli szünet  
Január
9. Szünet utáni első tanítási nap
8. 11.00 óra Vízkereszt -iskolamise plébános
19. Félévi osztályozó vizsga

Osztályozó értekezlet

igazgató
20. Félévzárás osztályfőnökök
21. Írásbeli felvételi a középiskolákban 8. osztályfőnök
27-ig. Félévi értesítő osztályfőnökök
31-ig Óralátogatás 4. és 8. évfolyamokon, kiscsoportban igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
Február
1. Szülői Közösség megbeszélés

  • farsangi rendezvény
szülői közösség vez., igazgató
3. Félévi nevelőtestületi értekezlet igazgató
5. 11.00 Gyertyaszentelő Boldogasszony -iskolamise plébános
8-9. Farsang (óvoda, iskola) tanítók, óvodapedagógusok
15-ig Szülői értekezletek osztályfőnökök, csoportvezetők
22. Beiskolázás, jelentkezési lapok továbbítása 8. osztályfőnök
22.              10.00 Hamvazószerda – iskolamise plébános
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  Óralátogatás 1. és 5. évfolyamon, óvodai foglalkozások megtekintése (kis-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
Március
6. Munkaértekezlet igazgató
10. Keresztút 8.4. évfolyam plébános
14. Ünnepi megemlékezés 1848. március 15.
17. Keresztút 7.3. évfolyam plébános
24. Keresztút 6.2. évfolyam plébános
26. 11 óra Gyümölcsoltó Boldogasszony -iskolamise plébános
31. Keresztút 5. 1. évfolyam plébános
31-ig Szülői értekezlet iskolába menőknek óvodai mkv.
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  Óralátogatás 2. és 6. évfolyamon, óvodai foglalkozások megtekintése (nagy-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
Április
4. Szavaló verseny munkaközösség-vezető
5. Szünet előtti utolsó tanítási nap
5-ig Tanítás nélküli munkanap (3)

– Lelki nap (nagyböjt)

plébános, hitoktató
12. Szünet utáni első tanítási nap
17. Nevelőtestületi értekezlet -13/2018.EMMI 4.§(3) igazgató
17-19. Iskolanyitogató, nyílt napok tanítók ,tanárok, nagycsoportos óvónők
20-21. 1. osztályosok, óvodások beírása igazgató, óvodai mkv.
30-ig Óralátogatás 3. és 7. évfolyamon, tanulószobai csoportokban igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása

Bukásra álló tanulók szüleinek írásbeli értesítése

osztályfőnökök

tanárok, tanítók, igazgató

Május
8. Munkaértekezlet

Szülői Közösség

  • gyermeknapi programok
igazgató
12-ig Anyák napja tanítók, osztályfőnökök, csoportvezetők
15-16. Kimeneti mérés: Szövegértési, matematikai, természettudományi és nyelvi mérések a 6. évfolyamon ig. helyettes
17-18. Kimeneti mérés: Szövegértési, matematikai, természettudományi és nyelvi mérések a 7. évfolyamon ig. helyettes
22-23. Kimeneti mérés: Szövegértési, matematikai, természettudományi és nyelvi mérések a 8. évfolyamon ig.helyettes
27. Pünkösdi koncert kórusvezető
  Óralátogatás 4.8. évfolyamokon, tanulószobai, rehabilitációs foglakozás megtekintése igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
  tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
Június
3. Óvodai ballagás a Kisboldogasszony Plébániatemplomban óvodai mkv. plébános
15. Osztályozó értekezlet igazgatóhelyettes
15. Tanítás nélküli munkanap (4)

pályaorientációs nap

igazgató, DÖK
15-ig Tanulók fizikai állapotának és edzettségének eredményeiről adatszolgáltatás testnevelő
17. 10 óra Te Deum-Ballagás a Kisboldogasszony Plébániatemplomban igazgató, plébános

7-8-os osztályfőnökök

19-20. Év végi osztályozó vizsgák igazgató
22. Tanévzáró értekezlet   igazgató

Comments are closed.