2019-2020. tanév eseménynaptára

Tevékenység/feladat Felelős
Augusztus
26-31. Karbantartás

Tantermek előkészítése, dekorálása

Adminisztrációs feladatok

igazgató, ig helyettes

pedagógusok

26. 9 óra Tanévnyitó értekezlet, Szülői Közösség

Munka és balesetvédelmi oktatás

igazgató

munkavédelmi felelős

27. Tankönyvosztás tankönyvfelelős
27. Osztályozó, javítóvizsga igazgató helyettes
29-ig Ebédigénylés, tanulószoba felmérése gazdasági vezető
30-ig Munkaközösségi megbeszélések munkaközösség-vezetők
30-ig Órarend elkészítése igazgató
Szeptember
2.

 

Első tanítási nap (1-4. osztályfőnöki óra)

à  tanszerek ellenőrzése

à  házirend ismertetése a tanulókkal

à  balesetvédelem

à  tűzvédelem

igazgató/

osztályfőnökök

Ügyeleti beosztás előkészítése, kihirdetése ig.helyettes
2. 9.00 óra Veni Sancte a Kisboldogasszony Plébániatemplomban igazgató/plébános
2-tól Korrepetálások, tehetséggondozó, középiskolai felkészítő foglalkozások, szakkörök meghirdetése szaktanárok, tanítók, ig.h
8. 10.00 Kisboldogasszony ünnepe plébános
  Veni Sancte Szeged igazgató
20-ig Szülői értekezletek osztályfőnökök
20-ig Tanmenetek, munkaközösségi munkatervek elkészítése és leadása tanítók, szaktanárok, munkaközösség-vezetők ig. helyettes
24. 8.00 Szent Gellért –iskolamise plébános
30-ig Benevezések a különböző levelezős tantárgyi versenyekre tanítók, szaktanárok
  Benevezések a sportversenyekre korosztályonként testnevelő
  Osztályközösségek színház, bábszínház, kulturális programjának megtervezése, szervezése osztályfőnökök
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
Október
1. Tanulói törzslapok megnyitása iskolatitkár
1. Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap 1.)

Száz út vár ránk (7-8. évfolyam) –pályaválasztási tájékoztató

 osztályfőnökök
7. Munkaértekezlet

  • Óralátogatási terv ismertetése
  • Orsolya napi rendezvény előkészítése
  • Szülői Közösség megbeszélés

–          Orsolya napi rendezvény

igazgató

becs vezető

4. Aradi vértanúkról megemlékezés osztálykeretekben osztályfőnökök
8. 8.00 Magyarok nagyasszonya ­-iskolamise plébános
11. Az alapkészségek fejlesztésének hangsúlyosabb támogatását igénylő 1. évfolyamosok felmérése 1. o. tanítója
18. Tök jó nap az óvodában (nevelés nélküli munkanap 1.) Orbánné Pót Ildikó
19. Orsolya bál igazgató, igazgató helyettes, Szü.Sz
15-ig KIR statisztikai adatszolgáltatás igazgató, iskolatitkár
22. Ünnepség –október 23. igazgató helyettes
22.9.00 Szt. Orsolya napja, iskolánk védőszentje

– iskolamise,

igazgató, plébános
21-22. Orsolya nap: tanítás nélküli munkanap (2-3.)

 

igazgató, igazgató helyettes, mun.köz-vez
25. Szünet előtti utolsó tanítási nap
25-ig Adatszolgáltatás határideje az alapkészségek fejlesztésének hangsúlyosabb támogatását igénylő 1. évfolyamosokról  

iskolatitkár

  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  8. évfolyamosok és szüleik szóbeli tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről 8. osztályfőnök
  Óralátogatás az 1. és 5. évfolyamokon, óvodai foglakozások megtekintése (kis-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
okt 28- nov.01. Őszi szünet
November
4. Szünet utáni első tanítási nap
4 Nevelőtestületi értekezlet -13/2018.EMMI 4.§(3) igazgató
5. 8.00 Szent Imre -iskolamise plébános
22. Országos mérések előzetes adatszolgáltatási határideje iskolatitkár
29-ig Nevelés nélküli munkanap (2) óvodai munk.köz-vez
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása.

Bukásra álló tanulók gondviselőinek értesítése

Óralátogatás 2. és 6. évfolyamokon, óvodai foglalkozások megtekintése (nagy-középső)

osztályfőnökök

tanárok, tanítók

igazgató

igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.

29. Advent: 1. gyertya meggyújtása ig. helyettes
December
2. Munkaértekezlet igazgató
6. 8.00 Szt. Miklós – iskolamise plébános
6. Jelentkezés írásbeli felvételire 8. osztályfőnök
7. Advent: 2. gyertya meggyújtása ig. helyettes
11. Arany János Tehetséggondozó programra jelentkezés határideje igazgató
14. Advent: 3. gyertya meggyújtása ig. helyettes
19. Óvodai karácsonyi ünnepség Orbánné Pót Ildikó
19.15.00 Adventi koncert igazgató
20-ig Adventi lelki nap

Tanítás nélküli munkanap (4)

Adventi kézműves családi nap az óvodában

Nevelés nélküli munkanap (3)

plébános, hitoktató

 

óvodai mkv.

20. Advent: 4. gyertya meggyújtása ig. helyettes
  Szünet előtti utolsó tanítási nap
  Karácsonyi ünnepség

Óralátogatás 3. és 7. évfolyamokon, tanulószobai, rehabilitációs foglakozások megtekintése

munkaközösség-vezetők

igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.

dec. 23- jan. 3 Téli szünet  
Január
6. Szünet utáni első tanítási nap
6. 8.00 Vízkereszt -iskolamise plébános
18. Írásbeli felvételi a középiskolákban 8. osztályfőnök
23. osztályozó értekezlet igazgató
24. félévi osztályozó vizsga igazgató
24. félévzárás osztályfőnökök
29. félévi beszámolók leadási határideje pedagógusok, munkaközösség-vezetők
31. Félévi értesítő osztályfőnökök
31-ig Óralátogatás 4. és 8. évfolyamokon, kiscsoportban igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
Február
2. 9.30 Gyertyaszentelő Boldogasszony -iskolamise plébános
3. Félévi nevelőtestületi értekezlet igazgató
4. Szülői Közösség megbeszélés

  • farsangi rendezvény
szülői közösség vez., igazgató
15-ig Szülői értekezletek osztályfőnökök, csoportvezetők
13-14. Farsang (óvoda, iskola) tanítók, óvodapedagógusok
19. Beiskolázás, jelentkezési lapok továbbítása 8. osztályfőnök
25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól osztálykeretekben osztályfőnökök
26. 8.00 Hamvazószerda – iskolamise plébános
28-ig Iskolaérettségi vizsgálat óvodai mkv.
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  Óralátogatás 1. és 5. évfolyamon, óvodai foglalkozások megtekintése (kis-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
Március
3. Munkaértekezlet igazgató
6. Keresztút 8.4. évfolyam plébános
13. Ünnepi megemlékezés 1848. március 15.
20. Keresztút 7.3. évfolyam plébános
25. 8.00 Gyümölcsoltó Boldogasszony -iskolamise plébános
23-26. Iskolanyitogató tanítók ,nagycsoportos óvónők
27. Keresztút 6.2. évfolyam plébános
30-31. Nyílt napok az iskolában, óvodában tanítók, tanárok
31-ig Tanítás nélküli munkanap (5)

– Lelki nap (nagyböjt)

plébános, hitoktató
  Nevelés nélküli munkanap (4)

– Húsvéti családi nap

óvodai mkv
  Szülői értekezlet iskolába menőknek óvodai mkv.
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  Óralátogatás 2. és 6. évfolyamon, óvodai foglalkozások megtekintése (nagy-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
Április
2. Szavaló verseny munkaközösség-vezető
3. Keresztút 5. 1. évfolyam plébános
6 Nevelőtestületi értekezlet -13/2018.EMMI 4.§(3) igazgató
8. Szünet előtti utolsó tanítási nap
15. Szünet utáni első tanítási nap
16. A holokauszt áldozatainak emléknapja osztályfőnökök
23. Éneklő Ifjúság –énekverseny kórusvezető
30-ig 1. osztályosok beírása igazgató
  Óvodai beíratás óvodai mkv.
  Óralátogatás 3. és 7. évfolyamon, tanulószobai csoportokban igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
  Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása

Bukásra álló tanulók szüleinek írásbeli értesítése

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése 5-8. évfolyamon

osztályfőnökök

 

tanárok, tanítók, igazgató

testnevelő

Május
4. Munkaértekezlet

Szülői Közösség

  • Sport-, családi nap
igazgató
8-ig Anyák napja tanítók, osztályfőnökök, csoportvezetők
20. Idegen nyelvi mérés 6.8. évfolyamon ig.helyettes
27. Kompetencia mérés 6. 8. évfolyamon ig. helyettes
29-ig Tanítás (6)/nevelés nélküli munkanap (5)

Sportnap-családi nap

igazgató, Szü.Sz, DÖK

óvodai mkv.

  Óralátogatás 4.8. évfolyamokon, tanulószobai, rehabilitációs foglakozás megtekintése igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
  tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
  Tanulók fizikai állapotának és edzettségének eredményeiről adatszolgáltatás testnevelő
30. 15.00 Pünkösdi koncert kórusvezető
Június
4. Nemzeti összetartozás napja osztályfőnökök
6. Óvodai ballagás óvodai mkv.
15. Osztályozó értekezlet igazgatóhelyettes
17. Év végi beszámolók leadási határideje pedagógusok, munkaközösség-vezetők
19. Ballagási ünnepség főpróba 7-8. ofők
20. 10 óra Te Deum-Ballagás a Kisboldogasszony Plébániatemplomban igazgató, plébános

7-8-os osztályfőnökök

22. Tanévzáró értekezlet   igazgató

 

Comments are closed.