2017-2018. tanév eseménynaptára

 

Tevékenység/feladat Felelős

Augusztus

24-31. Karbantartás

Tantermek előkészítése, dekorálása

Adminisztrációs feladatok

igazgató, ig helyettes

pedagógusok

24. 9 óra Alakuló értekezlet

Munka és balesetvédelmi oktatás

igazgató

munkavédelmi felelős

25. Tankönyvosztás tankönyvfelelős
28-29. Osztályozó vizsgák igazgató helyettes
30-ig Munkaközösségi megbeszélések munkaközösség-vezetők
31-ig Órarend elkészítése igazgató
31-ig Ebédigénylés, tanulószoba felmérése gazdasági vezető
31. 14 óra

17 óra

Tanévnyitó értekezlet, Szülői Közösség,

Veni Sancte a Kisboldogasszony Plébániatemplomban

igazgató

igazgató/plébános

Szeptember

1. Első tanítási nap (1-3. osztályfőnöki óra)

  • házirend ismertetése a tanulókkal
  • balesetvédelem
  • tűzvédelem
igazgató/

osztályfőnökök

Ügyeleti beosztás előkészítése, kihirdetése ig.helyettes
1-től Korrepetálások, tehetséggondozó, középiskolai felkészítő foglalkozások, szakkörök meghirdetése szaktanárok, tanítók, ig.h
10. Kisboldogasszony ünnepe plébános
11. Nevelőtestületi értekezlet igazgató
15-ig Szülői értekezletek osztályfőnökök
13/14. Veni Sancte Szeged igazgató
18-ig Tanmenetek, munkaközösségi munkatervek elkészítése és leadása tanítók, szaktanárok, munkaközösség-vezetők ig. helyettes
24. Szent Gellért plébános
30-ig Szüreti mulatság az óvodában óvodai mkv.
Benevezések a különböző levelezős tantárgyi versenyekre tanítók, szaktanárok
Benevezések a sportversenyekre korosztályonként testnevelő
Színházbérletek megigénylése Schneider Erika
Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök

Október

2. Tanulói törzslapok megnyitása iskolatitkár
2. Munkaértekezlet

  • Óralátogatási terv ismertetése
  • Orsolya napi rendezvény előkészítése
  • Szülői Közösség megbeszélés
  • Orsolya napi rendezvény
igazgató

becs vezető

2 Statisztikai adatok leadása osztályfőnökök
6. Aradi vértanúkról megemlékezés osztálykeretekben osztályfőnökök
19. Az alapkészségek fejlesztésének hangsúlyosabb támogatását igénylő 1. évfolyamosok felmérése 1. o. tanítója
20. Ünnepség –október 23. igazgató helyettes
25. 10.00 óra Szt. Orsolya napja, iskolánk védőszentje

– iskolamise,

igazgató, igazgató helyettes,mun.köz-vez.
24-25 Orsolya nap: tanítás/nevelés nélküli munkanap (1)

Orsolya nap: tanítás nélküli munkanap (2)

igazgató, igazgató helyettes, mun.köz-vez.

plébános

28.

27.

Orsolya bál

Szünet előtti utolsó tanítási nap

igazgató, igazgató helyettes, Szü.Sz
27-ig Adatszolgáltatás határideje az alapkészségek fejlesztésének hangsúlyosabb támogatását igénylő 1. évfolyamosokról

iskolatitkár

Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
8. évfolyamosok és szüleik szóbeli tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről 8. osztályfőnök
Óralátogatás az 1. és 5. évfolyamokon, óvodai foglakozások megtekintése (kis-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.

November

2 3. Őszi szünet
6. Szünet utáni első tanítási nap
24. Országos mérések előzetes adatszolgáltatási határideje iskolatitkár
27. Munkaértekezlet becs vezető
30-ig Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap (3))

Száz út vár ránk (7-8. évfolyam) –pályaválasztási tájékoztató

osztályfőnök
Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása.

Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése

Óralátogatás 2. és 6. évfolyamokon, óvodai foglalkozások megtekintése (nagy-középső)

osztályfőnökök

tanárok, tanítók

igazgató

igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.

December

1. Advent: 1. gyertya meggyújtása ig. helyettes
_______ Lelki nap

Tanítás nélküli munkanap (4)

plébános
8. Advent: 2. gyertya meggyújtása

DIFER teljes vizsgálat befejezése az érintett 1. évfolyamosok körében

ig. helyettes

osztálytanító

10. Szt. Miklós – iskolamise Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása -iskolamise plébános
8. Jelentkezés írásbeli felvételire 8. osztályfőnök
12. Arany János Tehetséggondozó programra jelentkezés határideje igazgató
15 Advent: 3. gyertya meggyújtása ig. helyettes

óvodai mkv.

22. Advent: 4. gyertya meggyújtása

Adventi kézműves családi nap az óvodában -nevelés nélküli munkanap (3)

Karácsonyi játszóház az iskolában

ig. helyettes

munkaközösség-vezető

munkaközösség-vezető

22. Szünet előtti utolsó tanítási nap
22-ig Karácsonyi ünnepségek osztály, csoport szinten
Óralátogatás 3. és 7. évfolyamokon, tanulószobai, rehabilitációs foglakozások megtekintése
osztályfőnökök, csoportvezetők
igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
dec. 27- jan. 2 Téli szünet

Január

3. Szünet utáni első tanítási nap
15-ig A szabadságolási terv előkészítése gazd. vezetető
20. Írásbeli felvételi a középiskolákban 8. ofő
25. osztályozó értekezlet igazgató
26. félévi osztályozó vizsga igazgató
26. félévzárás osztályfőnökök
31-ig Óralátogatás 4. és 8. évfolyamokon, kiscsoportban igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.

Február

1. Szülői Közösség megbeszélés

  • farsangi rendezvény
szülői közösség vez., igazgató
2. félévi beszámolók leadási határideje pedagógusok, munkaközösség-vezetők
2. félévi értesítő osztályfőnökök
5. félévi értekezlet igazgató
4. Gyertyaszentelő Boldogasszony -iskolamise plébános
9-ig Szülői értekezletek osztályfőnökök, csoportvezetők
8-9. Farsang (óvoda, iskola) tanítók, óvodapedagógusok
18. Hamvazószerda – iskolamise plébános
19. Beiskolázás, jelentkezési lapok továbbítása 8. osztályfőnök
26. Nevelőtestületi értekezlet igazgató
23. Keresztút 8.4. évfolyam plébános
25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól osztálykeretekben osztályfőnökök
28-ig Iskolaérettségi vizsgálat óvodai mkv.
Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
Óralátogatás 1. és 5. évfolyamon, óvodai foglalkozások megtekintése (kis-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.

Március

2. Keresztút 7.3. évfolyam plébános
5-9. Témahét: pénzügyi tudatosság és gazdálkodás munkaközösség-vezető
9. Keresztút 6.2. évfolyam plébános
14. Ünnepi megemlékezés 1848. március 15.
________ Tanítás nélküli munkanap (5)

– Lelki nap (nagyböjt)

plébános
23. Keresztút 5. 1. évfolyam plébános
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony plébános
26-27. Nyílt napok az iskolában, óvodában tanítók, tanárok
27-ig Nagycsoportosok látogatása az iskolában nagycsoportos óvónők
28. Húsvéti családi nap nevelés nélküli munkanap (4) munkaközösség-vezető
28. Szünet előtti utolsó tanítási nap
28-ig Szülői értekezlet iskolába menőknek óvodai mkv.
Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök
Óralátogatás 2. és 6. évfolyamon, óvodai foglalkozások megtekintése (nagy-középső) igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
29- április 3. Tavaszi szünet

Április

4. Szünet utáni első tanítási nap
5. Munkaértekezlet becs vezető
9. Szavaló verseny munkaközösség-vezető
9-13. Digitális témahét munkaközösség-vezető
23-27. Témahét: fenntarthatóság-környezettudatosság munkaközösség-vezető
30-ig 1. osztályosok beírása igazgató
Óralátogatás 3. és 7. évfolyamon, tanulószobai csoportokban igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
Tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása

Bukásra álló tanulók szüleinek írásbeli értesítése

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése 5-8. évfolyamon

osztályfőnökök
tanárok, tanítók, igazgató

testnevelő

Május

4-ig Anyák napi műsorok osztály, csoport szinten tanítók, osztályfőnökök, csoportvezetők
11-ig Óvodai beíratás óvodai mkv.
16. Idegen nyelvi mérés 6.8. évfolyamon ig.helyettes
31. Munkaértekezlet

Szülői Közösség

  • Sport-, családi nap
becs vezető

igazgató

23. Kompetencia mérés 6. 8. évfolyamon ig. helyettes
28. Éneklő Ifjúság –énekverseny kórusvezető
31-ig Óralátogatás 4.8. évfolyamokon, tanulószobai, rehabilitációs foglakozás megtekintése igazgató, ig.helyettes, munkaközösség-vez.
tájékoztató füzetek ellenőrzése, a hiányzó érdemjegyek beírása osztályfőnökök

Június

1-ig Tanulók fizikai állapotának és edzettségének eredményeiről adatszolgáltatás testnevelő
4. Nemzeti összetartozás napja
1. Tanítás/nevelés nélküli munkanap (6)

Sportnap-családi nap

igazgató, Szü.Sz, DÖK

óvodai mkv.

9. Óvodai ballagás óvodai mkv.
10. Tanévzáró koncert kórusvezető
15. Osztályozó értekezlet igazgatóhelyettes
22. Ballagási ünnepség főpróba 7-8. ofők
23. 10 óra Te Deum-Ballagás a Kisboldogasszony Plébániatemplomban igazgató, plébános

7-8-os osztályfőnökök

19. Év végi beszámolók leadási határideje pedagógusok, munkaközösség-vezetők
25. Tanévzáró értekezlet   igazgató

 

Comments are closed.